Hygiëne in plaats van een toiletpapierberg in de toiletruimte

CWS-boco onderzoek naar hygiënegedrag in Europa

Het merendeel van bezoekers van openbare toiletten is niet tevreden over de aanwezige hygiënemaatregelen - dit wijst een recent onderzoek in Europa over hygiëne in openbare toiletten uit. Meer dan de helft van de respondenten (57 procent) voelt zich niet prettig op een openbaar toilet. Vooral het toilet zélf wordt gezien als een heikel punt. Het resultaat van deze enquête heeft betrekking op sanitaire ruimtes in alle sectoren en toont de enorme behoefte aan meer hygiëne aan. Exploitanten die het ongenoegen van hun gasten serieus nemen, kunnen hier met hun service snel en gemakkelijk scoren.

Duizend deelnemers werd onder meer gevraagd welke hygiënemaatregelen ze het liefst zouden zien in openbare toiletten. De keuze viel op een toiletbrilreiniger, een geurdispenser, extra toiletpapier of een dames-hygiënebox of afvalbak.

Vrouwen geven voorkeur aan een kiemvrije toiletbril

De belangrijkste oorzaak van ongenoegen in openbare toiletten is het toilet. Maar liefst 83 procent van de respondenten mist vaak een mogelijkheid om de toiletbril te reinigen. Bij Duitsers en Italianen heeft dit bijzonder hoge prioriteit: in beide landen was dit bijna voor alle respondenten (beide 91%) belangrijk tot zeer belangrijk. Met name vrouwen voelen zich veel comfortabeler bij een schone toiletbril (89 procent), terwijl slechts 80 procent van de mannen dat vindt. Exploitanten van toiletruimtes zouden dit gegeven serieus moeten nemen, aangezien bezoekers de hygiëne van het bedrijf beoordelen op basis van de staat waarin het toilet verkeert.

Winkelcentra, hotels en restaurants, evenals luchthavens, treinstations en ontspanningsruimten zijn verzekerd van een gunstig oordeel van de bezoeker, door de sanitaire ruimtes naar wens uit te rusten.

Hoog bezoekersaantal vraagt om meer hygiëne

De vraag naar een schone bril is hoog. Vooral in klinieken en zorginstellingen of op treinstations, luchthavens etc. (bijna 90 procent). Zelfs in warenhuizen is dit voor de meeste respondenten (79 procent) belangrijk tot erg belangrijk. Op de werkplek is dat 70 procent, dus relatief laag. Hoe ouder de geïnterviewden, hoe hoger de vraag hiernaar.

Een dure toiletbril

Slechts een kwart van alle respondenten heeft er geen probleem mee om in openbare toiletten op de bril te gaan zitten. 36 procent van de respondenten doet dit echter nooit. Het valt op dat vrouwen veel vaker niet gaan zitten.

Bijna de helft (48%) van de respondenten vindt het nodig om de bril te bedekken met toiletpapier. Een derde gebruikt zelfs een hele hoop extra papier. Dit schaadt niet alleen het milieu, maar betekent ook meer werk voor het schoonmaakpersoneel. De dispensers moeten vaker gevuld en resten papier vaker opgeruimd worden. Op deze manier stijgen de personeels- en materiaalkosten.

Hygiënedeskundige waarschuwt voor voorzichtigheid

Professor Klaus-Dieter Zastrow, hoofd van het Instituut voor Hygiëne van de Regiomed-Kliniken te Coburg, maakt zich zorgen over infecties en waarschuwt voor overmatig gebruik van desinfectiemiddelen: "De wc-bril is in de regel niet gevaarlijk. Als je na gebruik de handen grondig inzeept, wast en droogt, zorgt dat voor voldoende bescherming! Natuurlijk moet het toilet wel een plek zijn die er verzorgd en uitnodigend uitziet "

Maar de angst voor ziektekiemen is, ondanks alle informatie, groot: driekwart van de Duitse respondenten beweert bang te zijn voor ziektekiemen in openbare toiletten. In totaal is dat 68 procent van de ondervraagden. Vrouwen maken zich hier meer zorgen over dan mannen (72 tot 63 procent).

Conclusie

  • Of het nu jong of oud is, mannelijk of vrouwelijk: toiletbezoekers willen meer hygiëne in openbare sanitaire voorzieningen.
  • Vooral onhygiënische wc-brillen schrikken af. Hier grijpt de meerderheid naar extra toiletpapier om contact met de bril te vermijden.
  • Exploitanten moeten investeren in een professionele toiletruimte want bezoekers trekken dezelfde conclusies over het hele bedrijf als over de sanitaire voorzieningen.